۱۳۹۰/۰۵/۱۰

مهرماه در راه است پنج شنبه ها بلاتکلیف!


روزنامه آرمان / پنج شنبه 23تیر 90/رسول پاپایی

مسئول ثبت نام  بعد از اینکه همه ی مدارک را برای اخرین بار مرور می کند ، خطاب به خانمی که رویروی میزش ایستاده می گوید : خب ثبت نام فرزند تان انجام شد .مادر می گوید : انشالله بچه ها  مثل هر سال شیفت صبح خواهند بود ؟ آقای معاون مدرسه با لحنی پر از بلا تکلیفی می گوید : نه خانم هنوز مشخص نیست باید منتظر بمانید .  مادر می گوید : اخه چرا ما باید بد انیم بچه مان نوبت صبح است یا بعد از ظهر! سکوت تنها پاسخی است که به گوشش نمی رسد . این غالب ترین گفتگو و پرسش و پاسخ روز های تابستانی  مدارس در تابستان ثبت نامی امسال مدارس است . از طرفی دیگر  فاصله  مدرسه ها ی راهنمایی و دبیرستان ها  تا اولین دبستان هم برای مدیرانشان این روز ها امری مهم و حیاتی  شده است و موجب شده است تا برخی مدیر های مدارس از دوربودن چند متری مدرسه خود به دبستان همجوار و نزدیکی مدرسه دیگر به ان ، سند و سانتیمتر رو کند تا بلکه از گزند انتقال مدرسه راهنمایی یا دبیرستان خود به نوبت بعداز ظهر جلوگیری کنند . این برخی از اثار اغازین اصرار به  اجرا ی تعطیلی دبستان ها در روز های پنج شنبه و رفتن همه ی دبستان ها به نوبت صبح است .  طرحی که هیچ کس فکر نمی کرد مطرح شدنش چنین مو جب واکنش های مختلف در جامعه شود و تا این حد برای خود  موافق و مخالف دست و پا کند  وطراحانش را اسباب زحمت و رنج پاسخگویی شود .

موافقان طرح می گویند : کشور هایی که از نظام اموزشی مترقی و کا رامدی بر خوردار هستند دبستانی هایشان را کمتر به مدرسه می فرستند و بیشتر از محتوای کتاب و حفظ کردن مطالب به انها یاد می دهند . انها می گویند ما هم می خواهیم  از این طرق بچه ها بیشتر ببینند و بیشترازمایش کنند ، خلاقیت بخرج دهند ، به اردو و بازید های اموزشی و تفریحی و علمی بروند ، تعاون همکاری و همیاری گروهی را یاد بگیرند و خلاصه  مهارت های زندگی را تجربه کنند وفقط و فقط کتاب را حفظ نکنند . انها می گویند برای همین چیز هاست که ما تعطیلی پنج سنبه ها رادوست داریم وطراحانش را می ستایم  . گروه دیگر از همراهان و موافقان اجرای این طرح اموزگاران ابتدایی هستند . انها میگویند ما از عدم عدالت اموزشی سال هاست رنج می بریم با اجرایی شدن این طرح ما هم مانند دبیران راهنمایی و متوسطه از فرصت بیشتری برای به روز کردن دانش معلمی و شرکت در کلاس های ضمن خدمت و رسیدگی به امور خانه و خانواده بهره مند می گردیم و بدون شک جامعه شاهد  افزایش رضایت شغلی معلمان ابتدایی خواهد بود . طرفدارن مسائل تربیتی و امورخانواده هم  به کمک اجرایی شدن طرح امده اند و می گویند: حضور کودک یک روز بیشتر کانون خانواده موجب تحکیم روابط درون خا نواده شده و عشق و علاقه بین اولیا و کودک را بیشتر کرده و به سلامتی روح وروان او کمک می کند .اینان مخالفان اجرایی شدن تعطیلی پنج شنبه ها را کسانی میدانند که  ، دانش اموزان را از محیط خانه دور می کنند تا به کار های شغلی و اداری خود برسند !
     مثل همه طرح های دیگر این طرح علاوه بر موافقان بالا منتقدان پرو پا قرصی هم دارد . منقدان می گویند : تصممیم گیری برای حوزه تعلیم و تربیت کشور اگر  که به دشواری راه رفتن بر لبه تیغ نباشد ، از آن آسان تر نیست. انها این گونه تصمیمات و برنامه هارا فاقد پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی قوی و تو جیه کافی دانسته و شهامت وزرا و برخی از مدیران ستادی وزارت آموزش و پرورش برای اتخاذ  این گونه تصمیمات تامل برانگیز می دانند و به دیده شک و تردید به انها نگاه می کنند . انها میگویند  بلا تکلیفی اولیا در خصوص نوبت صبح یا بعد ازظهر بودن فرزندانشان در این روز ها تنها از نتایج سحر این طرح است و بیم ان دارند که عدم مطالعه و بررسی کافی  موجب شود که روز های پشیمانی از اجرا زود  فرا برسد و دیگر امکان برگشت به وضعیت قبل هم ممکن نباشد . مخالفان ، مشترک شدن محیط  فیزیکی  مدرسه و کلاس را بین ابتدایی و راهنمایی یا ابتدایی و دبیرستان از جهت تربیتی نگران کننده و در خور تو جه دانسته و با اشاره به نوشته های در ودیوار سرویس های بهداشتی و یادداشت های امتحانی روی میز هادر دبیرستان ها ومدارس راهنمایی دانش اموزان ابتدایی را در معرض اسیب  تلقی می کنند .  انها اضافه می کنند که ،به عناون مثال معلمان ابتدایی در تزیین و چیدمان کلاس های خود و ایجاد کتابخانه و ازمایشگاه کلاسی از خلاقیت و خوش سلیقگی بر خودار هستد که این اشتراک فضا  موجب می گردد تا خلاقیتت انان کشته شود .  مخالفان می گویند :توجه بیش از حد به ابتدایی ها جهت رفتن به شیفت صبح مو جب می شود که اولیا امور ازتوجه به راهنمایی و دبیرستان و ظلمی که به خاطر رفتن به مدرسه در نوبت عصر متحمل می شوند بی توجه باشند . ایاب و ذهاب دانش اموزان دختردر نوبت بعد از ظهر و دشوار های ان بخصوص  در روز های زمستان و در روستاها از دیگر دغعدغه های مخالفان است .
هر چه هست هر دو گروه موافق و مخالف ادله خودرا بر روی میز وزیر و در برابر نگاه نمایند گان مجلس گذاشته اند ، وزیرهم گفته تلاش می شود تا ایراد هایی که کارشناسان مطرح کرده اند در مدت باقی مانده بر طرف شود . نمایند گان هم که اتمام حجت کرده و اجرای طرح را منوط به اقناع کمیسیون اموزش دانسته اند . باید منتظر ماند که سر انجام مهر ماه ابتدایی ها پنچ شنبه ها به مدرسه خواهند رفت یا نه ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر