۱۳۸۹/۰۵/۰۳

برنامه درسی پستی !!

معاون آموزش متوسطه شهر تهران گفته است : برنامه هفتگی درسی دانش اموزان در سال۹۰-۸۹از طریق پست تا آخر مرداد ماه به خانه ها ارسال می شود. او همچنین اضافه کرده است که :در سال های گذشته هفته اول مهر ماه به دلیل نبود برنامه مشخص به بطالت گذشته است .
این قبیل سخنان در طی یکی دو سال گذشته در فصل تابستان از طرف مسولان زیاد گفته شده است . و از آن چنین برداشت می شود که گویی این مدیران مدارس و معلمان مدارس هستند که موجب بی برنامگی هفته اول مهر می شوند .
شروع سال تحصیلی با برنامه درسی از قبل طراحی واعلام شده کار شایسته ای است . اما تهیه و تدوین آن با توصیه و دستور صرف به مدیران مدارس شدنی نیست .
تنظیم یک برنامه درسی قبل از هر چیز نیاز مند این است که سازمان و ادرات آموزش و پرورش وظایف خود را به درستی و سرعت انجام دهند . سازمان دهی معلمان را در سطح مناطق مدیریت نمایند . و معلم و معاون مورد نیاز مدیران در اختیار انها قرار دهند .
مدیری که تا اواسط آبان با کمبود معلم و معاون و یاجابجایی های مکرر انها مواجه است چگونه می تواند در مرداد ماه برنامه تنظیم کند .؟؟
مدیران و معلمان هر ساله کاستی های سازمان و مناطق را در خصوص ساماندهی به موقع نیرو های انسانی را با ارائه برنامه روزانه و موقت جبران می کنند و انگونه که گفته شده است هفته اول مهر هم به بطالت نمی گذرد .
بهتر است که توصیه ها فقط برای مدیران و معلمان نباشد. و گاهی هم توصیه شود سازمان و مناطق وظایق خود را به موقع انجام دهند و توزیع نیرو ی انسانی در مناطق و مدارس را به موقع انجام دهند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر