۱۳۸۸/۰۶/۲۲

دو سوال؟

در دنیا و به ویژه جوامعی که دموکراسی در آنها ریشه دوانیده است . هرگاه احزاب و گروههای سیاسی تصمیم به شرکت در انتخابات می گیرند ، برنامه هایی را تدوین کرده و حتی راه و روش و ابزار تحقق آن اهداف و برنامه ها را در صورت پیروزی را هم اعلام می کنند و در واقع مردم به طرح و برنامه و هدف گذاری انها رای می دهند و نه فرد و چهره. اما در ایران در فصل انتخابات همیشه شاهد رویش احزاب وگروهها و جمعیت های سیاسی جدید و قدیمی هستیم که اعلام وجود کرده و متاسفانه کوچکترین اثری از برنامه استراتژی و راهبرد که قابلیت نقد و در صورت پیروزی ارزشیابی را داشته باشد دیده نمی شود و کلی گویی و مبهم گویی هماره اصلی ترین بخش به اصطلاح برنامه های احزاب و جریانات وفعالان عرصه سیاست ما بوده است . و تکیه بر چهره جای اتکا بر برنامه و راهبردها را گرفته است . به نظر شما آیا وقت ان نرسیده است که نعمت انتخاب را ارج نهاده و از احزاب و جریانات فعال در انتخابات سوال کنیم که : 1- هدف و راهبرد و برنامه شما برای جامعه بعد از رسیدن به قدرت چیست ؟ 2- ابزار شما برای تحقق و عملیاتی شدن هریک از هدفها و برنامه هایی که اعلام می کنید چیست ؟؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر