۱۳۸۸/۰۷/۰۱

مهر ، اغاز مهربانی ها

امروز اول مهر است  

روزی که همه طعم شیرین و مزه به یاد ماند نیش را چشیده اند . مهر است و بوی پاییزیی که بزرگترها را شوق روز گار کودکی می بخشد . روزگاری که ، 10 ساله بود نند و معلم هایشان دستشان را می گرفتند تا یاد بگیرند چگونه نرم ونازک وچست وچابک با دو پای کودکانه ،  از تلخی ها و سختی ها ی زندگی ، شادمانه بپرند . اول مهر است و بوی کیف و کتاب و دفتر و قلم و روپوش ومقنعه های نو ، پاییز را هم به وجد اورده است و خیابانها را زودتر از همیشه بیدار وشلوغ کرده است .اول مهر است و ای نام تو بهترین سراغاز و اغاز گشایش پنجره ای نو وگشودن دریچه ای وسیع تر از یک دفتر صد برگ به زندگی .امروز اول مهر است و جاری تر وساری تر شدن حضور خدای مهر، بر جای جای کشور مان و باز شدن درواز ه های بهشت ، در همه ی محله ها و رها شدن پروانه ها ی رنگین کمانی در اسمان ایران .
مهر است اغازفصل بیداری و گرفتن تصمیی بزرگتر از تصمیم کبری برای فردا ، عبور از حسنک کجایی ؟ افتادن دوباره ی دندانهای شیری ودرک زیباشدن لبخند شیرین ها ، و بهوش بودن از مکر روباه حیلت ساز و عبرت از قالب پنیر ها و سر نوشت زاغک سیاه . و اموختن از ریز علی برای عریان شدن مهربانی ها . مهر است و برکت سفره وسیع کوکب خانم و حضور با برکت و دوباره معلم ها .
مهر است و دفتر نمره ها و فصل دیکته ها و لذت ازمایش و خطا و شکوه خودکار قرمز برای اصلاح و پیدا کردن مسیر آفتاب ومستقیم ترین را به روشنایی ها
امروز اول مهر است ، فصل درس و مشق و تکلیف ها و شاید هم ، اولین درس معلم ها و اشاره ای به انگشت ها در صف صبحگاه :
انگشت ها را

دیدیم تک تک               

ما پنج انگشت /هستیم با هم                         

با هم شریکییم/ در شادی وغم                                            

گرچه جداییم / ما پنج انگشت                                                                     

چون جمع گردیم / هستیم یک مشت .                                                                                                   

اری ما ه مهر است و مهربانی و باهم بودن ، با هم بودنی که امروز همه بیش از هر مهری دیگری به ان نیاز داریم . امروز اول مهر است وبه لطف خدا اغاز مهربانی ها .
شعر : وحید نیک خواه ازاد کتاب بخوانیم دوم ابتدایی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر