۱۳۸۸/۰۶/۲۲

استعفای نچسب!

خبر استعفای فرشیدی بر خلاف رفتن لاریجانی نه ناگهانی بود ونه غیره منتطره فقط یک خبر نچسب بود و بس . چرا که فرشیدی تنها وزیری بود که شبح نما ندن هماره بر سرش سنگینی میکرد هر چند که خود را قویترین وزیر کابینه می دانست .فرشیدی که با برنامه های اعلام شده به مجلسیان یعنی : منزلت اجتماعی معلمان – ارتقاشغلی – بیمه تکمیلی – دو ماه پاداش – استقلال مدارس- ایجاد خبر گزاری و روزنامه اختصاصی فر هنگیان قند در دل نمایندگان و معلمان آب کرده بود و امید می رفت که با حل قسمتی از مشکلات فر هنگیان از معجزات هزاره سوم لقب بگیرد .
نبود یک بر نامه مدون و تهی شدن بدنه مدیریتی وزرات از نیروهای با تجربه و نخبه و گستردگی ساختار آموزش و پرورش مو جب شد 6 ماه بعد زمزمه استیضاح او شنیده شود که لابی موجود در مجلس و به خصوص هیئت رئیسه مانع از طرح استیضاح شد . تااینکه سوالات موهون آزمون ضمن خدمت به جراید راه پیدا کرد و این بار اقلیت واکثریت و چپ و راست متفقا لزوم استیضاح وزیر را یاد آور شدند .که موضوع با حضور او در کمیسیون آموزش و عذرخواهی این بار هم استیضاح او با رایزنی های مختلف مختومه اعلام شد . اما تجمع بقول محدث خراسانی معاون وزیر( غیر قانونی – غیر منطقی و بازی سیاسی ) معلمان در برابر خانه ملت و تعطیلی کلاسهای درس با عث شد تا هییت رئیسه مجلس خود وارد عمل شود و جلسه ای با حضور نمایندگان معلمان تشکیل دهد و با قانع نشدن نمایندگان معلمان به تعبیر نماینده بهار وکبودر اهنگ مجلس به یاری دولت امد تا با استیضاح فرشیدی به اوضاع نا به سامان وزرارت اموزش سامان دهند و علی رغم تلاش زیاد باهنر جهت مطرح نشدن استیضاح این بار نمایندگان مخالف پشت میکرفون قرار گرفتنند و ادله خود را برای نماندن فرشیدی در دولت بیان کردند.و اینجا بود که ریاست محترم جمهوری به دفاع جانانه از وزیر خود پرداخت و تلطیف فضای آموزش و پرورش و صمیمیت و معنویت را از برکات مدیریت فرشیدی دانست .و تاریخچه مشکلات موجود در آموزش و پرورش را حتی از زمان مدرسه رفتن خود دانست . شاید دفاع محکم ریاست جمهوری و شاید هم رایزنی باهنر و حتما هردو مو جب شد که نمایند گان بازهم رای به وزیر ماندن فرشیدی دهند . ودر این میان البته آنچه به جایی نرسید فریاد معلمان بود. و ناگهان فرشید ی رفت و چند علامت سوال باقی ماند : اول اینکه: این استعفا همراه با تکذیب وتایید های فراوان بود در حالیکه خبر رفتن فرشیدی و حتی بخشی از متن استعفا بر روی خروجی خبر گزاریها بود مدیر کل روابط عمومی وزیر آن را به شدت تکذیب می کند و معا ون ریس جمهور سعید لو آن را ناشی از تو طئه بخشی جریانها جهت ایجاد نا هماهنگی در دولت تفسیر می کند وخبر را به شدت تکذیب می نماید . و سر انجام این فرشیدی است که تکذیب مدیر کل خود و تکذیب معاون رئیس جمهور را تکذیب می نماید . در حالی که ریاست جمهور از آغاز گفته هیچ کس در مسولیتی که دارد گارانتی همیشه ماندن ندارد چرا معاون رئیس جمهور خبر را تکدیب می کند و حرف را ست را از کدام منبع باید شنید ؟؟؟؟ دوم اینکه: ریاست محترم جمهور که بر خلاف نطر نمایندگان مجلس و فر هنگیان و معلمان و صرف وقت فراوان برای استیضاح اورا قوی و توانمند معرفی می کند و از او دفاع می کند چگونه است که بعد از 6ماه تشخیص می دهد که فرشیدی باید برود . انتظار می رود که ریاست محترم جمهور در یک فضای آموزش و پرورشی با معلما ن سخن بگوید تا جایگاه معلمان و اهمییت نظر آنها در این تصمیم روشن شود سوم اینکه: نمایندگان مجلس که رای گلدانی خود را با در نظر گرفتن خدا و مصا لح ملت و البته کمی احساس تکلیف همراه می کنند و رفتن فرشیدی را تاسف آور می دانند ( نماینده شهریار) و دو بار به این وزیر رای دادند وصدای همکاران فراوان مجموعه تحت امر فرشیدی را نخواستند بشنوند چرا سطح و شان نظارتی مجلس را تا حد یک نهاد تاییدی تنزل داده و خود را به نقد نمی کشند و پاسخ انها به ملت که از انها توقع دقت و کارشناسی بیشتر دارند چیست ؟؟؟؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر