۱۳۸۸/۰۶/۲۲

انچه هر رئیس جمهور از احمدی نژاد باید یاد بگیرد

مقدمه : بدون شک ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد هم مانند سایرین با نقاط قوت و ضعف و فراز و نشیب هایی همراه بوده است . بدون در نظر گرفتن این نقاط قوت و ضعف و بی انکه بخواهیم در خصوص درست یا غلط بودن تصمیمات و سیاست گزاریهای این دوره قضاوت کرده باشیم نگارنده بر این باور است با تمام ضعفها و قوتهای دکتر احمدی نژاد ، خوب است ریس جمهور آینده خواه از اصول گراین باشد و خواه از اصلاح طلبان چند ویزگی مهم احمدی نژاد را در دستور کار و سبک وسیاق ریاست جمهوری خود قرار دهد . 1- مردمی بودن :همیشه در پشت شیشه های دو جداره و چند جداره نبودن ، مردم را از جنس خود دانستن ، همراهی با توده عام مردم ، محدود نبودن ریس جمهور به حلقه یاران خاص و نزدیک و کشاندن هیات دولت به شهرهای مختلف همه در ریاست جمهوری احمد نژاد به خوبی مشهود است . 2- پاسخ گو بودن به مکاتبات مردم عادی : مردمی که به احمدی نژاد نامه می نوشتنند طولی نمی کشید که پاسخی از وی دریافت می کردنند در خصوص انگیزه و هدف احمدی نژاد دوستداران و منتقدان وی بارها وبارها به اظهار پرداخته اند اما نفس این کار که ریس جمهور به عادی ترین مکاتبات مردم عادی خود را موظف به پاسخ دادن می داند از دوست داشتنی کارها برای یک دولت به شمار می رود حال چه منتقدان ان را گدا پروری و تبلیغاتی بدانند و چه دوستداران و موافقان ان را سندی بر مردم داری دولت بشمارند به هر حال نفس کار زیباست . ایشان حتی کسانی که بر سایت شخصی او پیغامی می گذاشتنند و گلایه یا انتقادی می کردنند را با ارسال یک پیامک از رسیدن دیدگاهش با خبر می کردنند 3- بهره گیری از دین و علایق دینی مردم در یک جامعه دین محور: شما نمی توانید مسول یک جامعه دین محور باشی و از علایق دینی مردم در جهت تسهیل امور و سرعت بخشی در رسیدن به برنامه هایی که همان مردم دین دار به ان رای دادهاند بهره نگیری و نسبت به نقش دین و توانایی ها ان بی تفاوت باشی بازدیدها و حضور های سرزده در هیت های سینه زنی و عزاداری و اختصاص هزینه برای هیتها و تکیه های مذهبی ریس جمهور را در دین هم از جنس مردم قرار می دهد و مردم احساس دین داری مشترک را با منتخب خود بیشتر و ملموس تر حس می کنند 4- تسلیم فشار های داخلی نشدن : احمدی نژاد نشان داد ریس جمهور می تواند نظر ودیدگاه خود را حتی اگر از نظر بسیاری غلط باشد به منصه ظهور رساند و به ان ایمان داشت و پای ان ایستاد و در برابر فریاد گروهای مختلف از ان دفاع کرد و از ظرفیت و توان بالای ریاست جمهوری در دفاع از سیاستگذاری ها و تصمیمات و ایده های جدید و ساختار شکنی و نیروهای مدیریتی خود به خوبی دفاع کرد ، دفاع از وزیر آموزش و پرورش در جریان سوالات موهون ضمن خدمت ؛ دفاع از رحیم مشایی در برابر بساری از گروهای همفکر و منتقد و مذهبی و حوزوی ، دفاع از حضور خود در اجلاس دوحه ، و حتی دفاع از کردان تا اخرین لحظه به خوبی نشان می دهد ریاست جمهوری از توان و ظرفیتهای بالایی برخوردار است و واژه نگذاشتنند و نمی گذارند دیگر بهانه مناسبی از سوی رییس جمهور بعدی برای ملت نخواهد بود 5- بیمه نبودن وزارت و مدیریتها از خرد تا کلان : انانکه در اغاز با احمدی نژاد سوار یک اتوبوس شدند و به پاستور امدند گمان می کردنند تا مجلس نشینان نسخه ای برایشان نپیچند در اتوبوس با احمدی نزاد خواهند بود اما بیمه نبودن هیچ وزیر و مدیری از شاخصه های کار با احمدی نژاد بود و علی رغم تمام انتقاداتی که از احمدی نژاد در این خصوص شد و بدون در نظر گرفتن حق یا ناحق بودن گمان می رود ساده ترین فایده و حسن برداشتن بیمه ی ماندن بر صندلی وزارت و مدیریتها ، از سوی ریس جمهورها می تواند کم کم پذیرش مسولیت بر اساس برنامه و هماهنگی با مانیفست ریس جمهور را در میان شیفتگان به خدمت تبدیل به فر هنگ نماید و پذیرش وزارتها و مدیریت ها بر اساس دانش محوری و برنامه محوری جایگزین پذیرش احساسی و رفاقتی و احساس تکلیفی شود . و مدیرانی که از این به بعد سوار اتوبوس ریس جمهورها میشوند این باور را داشته باشند که در صورت عدم تحقق برنامه و عده هایشان قبل از تیغ استیضاح مجلس تو سط ریس جمهور از اتوبوس پیاده میشوند . 6- ساختار شکنی و تابو شکنی : احمدی نژاد نشان داد ریس جمهور می تواند و از این توان برخوردار است که با توجه به دو عنصر زمان و مکان از بعضی از خط قرمزها عبور کرده و یا ان را جابجا نماید . به نظر شما چه کسی جز احمدی نژاد می توانست با امریکا ان هم بر یک میز ان هم در عراق ان هم در حالی که دیپلماتهای ایرانی در بازداشت بودنند مذاکره نماید ؟ آیا کسی جز او می توانست به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران به جورج بوش نامه بنویسد ؟؟؟ یا بدون در نظر گرفتن تا ثیر وحشتناک سهمیه بندی بنزین بر میزان محبوبیتش در مردم به درستی بنزین را سهمیه بندی کند ؟ ایا سهمیه بندی بنزین و تحول اقتصادی طرحهایی نبوده اند که سالها روی میز روسای جمهور باقی مانده بود .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر