۱۳۸۸/۰۶/۲۲

ضوابط بیمه شدن حق التدریس ها

بر اساس توافق‌نامه وزارت آموزش و پرورش با سازمان تامين اجتماعي، وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، طرح بيمه تامين اجتماعي معلمان حق‌التدريس از اول مهر ماه براي اولين بار به اجرا در مي‌آيد. بر مبناي دستورالعمل ابلاغي وزارت آموزش و پرورش، معلمان حق‌التدريس مدارس دولتي مي‌توانند با پرداخت سهم حق بيمه مطابق مقررات تامين اجتماعي و با لحاظ شرايط مندرج در دستورالعمل‌، از خدمات و حمايت‌هاي تامين اجتماعي (شامل بيمه درمان، بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه بارداري، غرامت دستمزد ايام بيماري و بيمه بيكاري و غيره) استفاده كنند. در ادامه مهم‌ترين شرايط و ضوابط بيمه معلمان حق‌التدريس نيز بدين شرح معين شده است: معلمان حق‌التدريسي كه در واحدهاي تابعه وزارت آموزش و پرورش (از جمله مدارس هيات امنايي) اشتغال به تدريس داشته باشند، در صورتي كه مشمول مقررات حمايت بيمه و بازنشستگي دستگاه‌ها و صندوق ديگري نباشند، مشمول بيمه تامين اجتماعي مذكور قرار مي‌گيرند. البته آن دسته از نيروهاي حق‌التدريس كه بنابر مقررات قانوني در شمول نيروهاي استخدام (پيماني ـ رسمي) قرار مي‌گيرند، شامل اين شيوه‌نامه نمي‌شوند. همچنين ميزان كاركرد (ساعات تدريس) با توجه به ساعات كار تعيين شده در قانون كار محاسبه مي‌شود و منظور از ايام كاركرد در سال تحصيلي، زمان همكاري و تدريس دروس مربوط در واحدهاي تابعه آموزش و پرورش از آغاز مهر ماه تا پايان خرداد ماه هر سال تحصيلي (به مدت 9 ماه) است. در عين حال در دستورالعمل بيمه معلمان حقي‌التدريس در سال تحصيلي 89 ـ 88، نرخ هر ساعت حق‌التدريس بدون در نظر گرفتن بازخريد مرخصي و مزاياي پايان كار، از حداقل حقوق ساعتي قانون كار كمتر تعيين شده است. در مجموع، معلمان حق‌التدريس و خانواده‌ آن‌ها مي‌توانند در طول سال با پرداخت سهم حق بيمه درمان برابر مقررات تامين اجتماعي بدون وقفه و حتي در ايام تابستان، از مزاياي خدمات درماني برخوردار شوند و ساير مزاياي قانوني تامين اجتماعي نيز بر اساس ميزان كاركرد طبق مقررات سازمان تامين اجتماعي به معلمان حق‌التدريس تعلق مي‌گيرد
منبع : ایسنا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر