۱۳۹۰/۰۵/۱۸

اموزش وپرورش وانتظار معجزه

آموزش و پرورش و انتظار معجزه
رسول پاپایی/ روزنامه اعتماد / یکشنبه/16مردد

معلمان غيرمتخصص، تابستان براي معلمان با همه تعطيلاتش فصل نقل وانتقال هاي درون شهري و منطقه يي و تغيير مدارس و حتي گاه تغيير مقطع هم هست. چند سالي است كه عبارت هايي مانند «معلم مازاد»، «كمبود معلم» و «كسري ساعت تدريس» در حوزه آموزش و پرورش پركاربرد شده اند: واژه هايي كه علاوه بر اينكه محل اظهارنظر هاي مختلف شده اند، حكايت از نابساماني در بحث ساماندهي نيرو در اين وزارتخانه عريض و طويل هم دارد. سال گذشته در آستانه بازگشايي مدارس در ماه پاييزي مهر اعلام بخشنامه به كار گيري معلمان متوسطه و راهنمايي در مقطع ابتدايي، حاشيه ها و جنجال هايي را در مدارس ايجاد كرد و موجي از سردرگمي و نارضايتي و بلاتكليفي در ميان معلمان و مديران ايجاد كرد كه با تغيير موضع و كوتاه آمدن مسوولان تا حد زيادي از مشكلات آن كاسته شد.
    آن روز و در مخالفت با بازگشت معلم هايي كه هيچ آشنايي با ظرافت ها و مهارت هاي تدريس در دوره ابتدايي نداشتند، گفته شد كه نداشتن صلاحيت و تجربه تدريس در اين مقطع و حضور اجباري و بي انگيزه يك معلم، موجب پايين آمدن كيفيت آموزش و تدريس و متضرر شدن دانش آموزان مي شود، و اضافه شد كه حضور معلم غيرمتخصص در كلاس درس موجب اصطكاك بين اوليا و معلمان در طول سال تحصيلي مي شود. آنچه امروز و در فصل ساماندهي معلمان براي مهري جديد همچنان به چشم مي خورد و موجب دلسردي و بي علاقگي معلم به كارش مي شود بحث اجبار برخي معلمان و بويژه نيرو هاي جديد الاستخدام حق التدريس به تدريس در رشته ها و مقاطعي است كه هيچ گونه تخصص و مهارتي در آن ندارند.
    روانه كردن معلمان غيرمتخصص به كلاس هاي درس، حتي اگر از سر ناچاري باشد نشان مي دهد كه با وجود همه تلاش هاي آشكار و پنهان و بهره گيري از سيستم هاي نوين، ساز و كار پرسنلي آموزش و پرورش همچنان آشفته است و كماكان نه وزير و نه مديركل امور اداري و نه كس ديگري تعداد دقيق كاركنان اين وزارت را نمي داند و برنامه ريزان به صورت دقيق تخصص و رشته هاي مورد نياز كلاس هاي درس و مدارس را نمي شناسند تا بر اساس آن معلم ها را هم سازماندهي كنند و ساماندهي معلم ها همچنان در غياب يك نيازسنجي دقيق ملي صورت مي گيرد و همچنان براي تخصصي شدن كار معلم و مدير و نيرو هاي اجرايي بايد منتظر معجزه ماند. آشفتگي در ساماندهي معلمان و نيرو هاي فراوان غيرمتخصص به باور بسياري از كارشناسان ناشي از استخدام هاي زياد و بدون نيازسنجي بوده است: امري كه از نگاه نمايندگان مجلس هم پنهان نمانده است. نماينده مردم ورامين در مجلس با انتقاد از نحوه استخدام هاي آموزش و پرورش، تصريح مي كند: «در حالي كه فارغ التحصيلان تربيت معلمي در بلاتكليفي و سرگرداني به سر مي برند اما آموزش و پرورش ؟هزار نيروي غيرمتخصص استخدام مي كند.» او ادامه داده كه «متاسفانه آموزش و پرورش امسال بدون توجه به فارغ التحصيلان دانشگاه تربيت معلم ؟هزار معلم غيرمتخصص استخدام كرده است كه هيچ تحصيلات مرتبطي با رشته فعال در آن ندارند.» وزير محترم آموزش و پرورش پيش از اين به درستي از واژه «معلم مازاد» به عنوان يك واژه «تلخ» و «معلم شكن» ياد كرده بود. تعبير درستي كه در تكميل آن بايد اضافه كرد واژه «معلم فاقد تخصص و مهارت» هم آموزش و پرورش شكن هم «معلم شكن» است و بايد در اين روز هاي داغ ساماندهي به همه مديران مناطق توصيه كرد كه در تامين نيرو هاي مورد نياز مدارس مهارت و تخصص و ارتباط رشته تحصيلي با تدريس مورد لحاظ و توجه قرار گيرد تا در مهر جديد بچه ها دل هاي تشنه دانش خود را به روي معلماني با انگيزه بالاو راضي از معلم بودن خود بگشايند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر