۱۳۸۹/۰۵/۰۴

آموزش وپرورش ما وانها 2

در ژاپن می بینیم که دانش اموزان در اغازین روز هاس مدرسه رفتن مسئولت های زیادی را می پذیرند .مثلا باید غذای دانش اموزان را به انها تحویل دهند ویا سلف سرویس مدرسه به بهترین شکل ممکن تمیز نمایند. بنابراین انها باید برای انجام وظایف و مسولیت هایی که بر عهده می گیرند با یکدیگر به تبادل افکار بپردازند . با هدیگر همفکری و هم اندیشی نمایندو مسولیت پذیری و تعهد خود به جمع را در انجام وظایفی که به عهده گرفته اند در عمل نشان دهند . هدف از این سبک اموزش در مدارس یاد دادن مدیریت و رهبری است .

تاموسکو واکی موتو مدیر یک مدرسه ابتدایی می گوید :

ما بچه هارا آزاد می گذاریم که خودشان اهدافشان را تا مین کنند و مسئولیت هایشان را مشخص کنند و معلمان تنها پیشنهاداتی در جهت بهتر رسیدن به هدف وعمل به مسئولیت به انها ارائه می دهند .در مدرسه هم هردو هفته یکبار جلسه ای برگزار می شود و در ان برنامه ها ی پشنهادی دانش اموزان جمع آوری وبررسی می شود وبرای هر کلاس یکی از انها را انتخاب می شود و چگونگی رسیدن به ان هدف و مسئولیتی که هرکس برای رسیدن به آن می پذیرد مشخص میشود . بعد از مدتی یک جلسه برگزار میشود و ناکامی ها و بی مسولیت ها را با بچه ها بررسی می کنیم .

مثلا بچه ها مشاهده کردند مخزن اب مدرسه چکه می کند . هدف ترمیم مخزن تعیین شد و چگونگی رسیدن به این هدف ونوع مسولیت ها به خود بچه ها واگذار شد تا با مسولیت خودشان هر گونه تشخیص می دهند عمل نمایند.

این مدیر مدرسه می گوید : دانش اموزان در هر کلاس وظایف و مسئولیت ها ی گوناگون دارند. مثلا در گروه بازی های مدرسه ای این بچه ها هستنند که مشخص میکنند چه وع بازی ها در مدرسه برگزار شود و چه کسانی به عضویت چه تیم هایی در ایند و زمان ومکان ان چه موقع باشد .

یا در گروه اموزش مدرسه اعضا اماده هستند که در پایه های مختلف وقتی معلمی به هردلیلی نتواند در مدرسه حاضر شود جای او را در کلاس پر کنند تا هیچ وقت کلاس بدون معلم نباشد . زیرا ما در مدرسه معلم جایگزین نداریم البته اگر حاضر نشدن معلم به یک ماه یا بشتر برسد طبیعتا معلم جایگزین در خواست می کنیم. .

ترجمه اقا اجازه/ نيكولاس كريستوف


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر