۱۳۸۹/۰۲/۰۹

صندوق ذخیره حاجی بابایی وفرهنگیان

این یاداشت در روزنامه اعتـــــــــــــــــــماد شنبه ۱۷بهمن ماه منشتر گردیده


مشکلات معیشتی و دغدغه های اقتصادی معلمان و نا توانی آموزش وپرورش در ارائه تسهیلات رفاهی همگام با سایر ارگانها و نهاد ها به معلمان دست به دست هم داد تا در دهه ی هفتاد اندیشه شکل گیری صندوقی بنام فرهنگیان وواریز پنج درصد حقوق و مزایا انان وهمین مقدار کمک دولتی ،در ذهن مسولان شکل گیرد تا ماحصل فعالیت ها و داد وستد های ان ، ارائه تسهیلات رفاهی و بهبود سطح معیشت فرهنگیان و کمک مالی به معلمان در ایام بازنشستگی باشد. اندیشه ای که در اواخر سال 73 به مجلس شورای اسلامی امد و در خرداد 74 با تایید مجلس شورای سلامی همراه شد و موجب تولد وظهور صندوق ذخیره ی فرهنگیان در کشور شد .هدف وفلسفه وجودی صندوق ذخیره فرهنگیان از اغاز، بهبود رفاه و ارتقا معیشت معلمان عضو اعلام شده بود . امری که تا امروز روز در نشانه ی اینترنتی این صندوق با طرح یک پرسش اشاره ای روشن به ان شده است :(با نام فر هنگیان نام معلم همراه است . معلم عمر گرانبهای خود را صرف تعلیم و تربیت فرزندان این مرزو بوم می کند ، تا زمینه ی علم آموزی نسل اینده فراهم شود ، حال وظیفه ی ایجاد اسایش و رفاه این گوهران گرانبها با کیست ؟؟)سپس خو د پاسخ می دهد که (د ر اجرای تبصره 63 قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در اردیبهشت 74 هیات وزیران تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان را به آموزش وپرورش اعلام کرده است و همچنین اشاره می کند که ( صندوق ذخیره فرهنگیان با توجه به مشارکت گسترده معلمان و حمایت دولت می کوشد تا با فعالیت های اقتصادی به رفاه فرهنگیان بپردازد و سطح رفاه معلمان عضو را بهبود و ارتقا ببخشد .) همچنین در پایگاه اینترنتی صندوق ذخیره فرهنگیان به دایره فعالیتت این صندوق جهت نیل به فلسفه وجودی (ارتقا معیشت بهبود رفاه معلمان) اشاره شده است و امده است که : به صندوق اجازه داده شده است تا در فعالیت های اقتصادی گسترده مانند اداره شرکتها ، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها وصنایع بزرگ مانند نفت ، پتروشیمی ، معادن و انجام امور خدماتی ، ساخت وساز و ...به داد وستد بپردازد تاازاین طریق (منافع اقتصادی) و( رفاه فرهنگیان) را بهبود ببخشد . وبا دست یابی به ( حداکثر سود) با بکارگیری (دیدگاهای نوین اقتصادی)به تا مین (مناسبترین خدمات و منافع برای فرهنگیان )بپردازد .اکنون 14 سال از ان اندیشه و رویا ی بهبود شرایط معیشت و ارتقا سطح رفاه معلمان عضو می گذرد . صندوق ذخیره فرهنگیان به پشتوانه ی اعتماد و همراهی معلمان و کمک دولت در عرصه مناسبات و فعالیت های اقتصادی از موسسات بزرگ محسوب می شود . دایره ی معلمان عضو شده به امید بهر مندی از منافع این صندوق و شرکت های ریز ودرشت تابعه ، به بیش از 800000فرهنگی رسیده است . ماهانه حق عضویتی چند میلیاردی به حساب صندوق واریز می گردد ، سرمایه ی صندوق به8000میلیارد ریال و حتی تا 25 درصد بیش از این رقم رشد کرده است . اما پرسش اصلی و اساسی همچنان از طرف مسولان صندوق و وزارت محترم اموزش وپرورش بی پاسخ باقی مانده است که :این گستردگی و فربه شدن صندوق ذخیره فرهنگیان از شرکت ها و کارخانجات و سرمایه ، تا چه حد توانسته است رویای ارتقا رفاه و بهبود معیشت معلمان را ، جامه ی عمل بپوشاند ؟؟؟؟؟؟صندوق ذخیره تا چه حد در خدمت ر سانی و ایجاد رفاه و کمک به اسایش این(گوهران گرانبها ) گام برداشته است ؟
کمتر کسی است که حاجی بابایی نماینده ی مجلس و انتقادات او از رویه حاکم بر صندوق ذخیره را فراموش کرده باشد وبه یاد نداشته باشد ،که چگونه دور ماندن صندوق ذخیره از توجه به فلسفه وجودی و هدف اصلی اش نطق های اتشین او را به همراه داشته است که : (صندوق ذخیره با هدف خدمت رسانی و رفاه هر چه بیشتر این قشر عزیز و گرانقدر (معلمان) تشکیل شده است و عملکرد این صندوق مورد اعتراض معلمان و باز نشستگان است .)و او بود که در مجلس منتقد مدیریت صندوق ذخیره بود و می گفت : ( صندوق ذخیره باید به نرم افزار ها و تکنیک های اقتصادی روز مجهز شود)واین صدای معلمان بود که در ان روز ها از حنجره ی حاجی بابایی نماینده شنیده می شد که(: 613هزارمعلم عضو صندوق ذخیره هستنند ایا یک معلم نیست که مدیر عامل شود و برود عضو هئیت مدیره گردد ). این بخشی از سخنانی است که تا امروزناشنیده باقی مانده است وشاید اقبال بیدار معلمان بوده است که ، امروز همان وکیل منتقد و حامی معلمان در مقام اجرا وزیر اموزش و پرورش شده است و بی شک آگاهی نماینده دیروز و وزیر امروز از شیرین نشدن کام اعضا از این گستردگی صندوق و عقیم ماندن بهبود شرایط و کمک به رفاه معلم های عضو تو سط صندوق ذخیره فرهنگیان است که، حاجی بابایی وزیر را هم بران داشته است تا در خصوص صندوق طرحی نو در اندازد و بنیان تلخ کامی معلمان را از صندوق بر اندازد و در آغازین روز های وزارت خود از معلمان بپرسد که : صندوق ذخیره فرهنگیان چگونه باید اداره شود ؟پاسخ ساده و روشن بعد از چهارده سال اینک به نظر می رسد در اولین گام اساسنامه صندوق ، چگونگی انتخاب هیات امنا ، ساختار و تشکیلات ان ، نیاز مند بازنگری جدی است . اصلاح و بازنگری که بر محوریت مشارکت و نقش افرینی سرمایه گزاران اصلی یعنی معلمان باشد و فراهم ساز مشارکت واقعی و حقیقی و نظارت مستقیم آنان در صندوقی که خود سرمایه گذارش هستنند ،باشد . و اجازه ندهد که نقش معلمان عضو در صندوق فقط به واریز حق عضویت و رویت ترازنامه ای که دیگر حتی برای انان ارسال هم نمی شود خلاصه گردد .
فر هنگیان از وزیر محترم انتظار دارند که بر روند حاکم بر صندوق ذخیره خاتمه دهند و ان را در ویترینی شیشه ای در منظر نگاه و نقد سرمایه گذران و اعضا قرار دهند و بلورین شدن گوی اموزش وپرورش را از این صندوق آغاز نمایند و وصندوق را از حالت شتر مرغی خارج کرده و مشخص کنند که صندوق ذخیره یک موسسه دولتی است یا خصوصی چراکه اگر صندوق ذخیره فرهنگیان موسسه ای دولتی باشد باید بر اساس رویکرد دولت و در اجرای اصل 44 به اعضا واگذار شود و اگر موسسه ای غیردولتی است پس اعضا سهامداران صندوق میباشند و دلیلی ندارد که معلمان فقط حق عضویت خود وسهم دولت را در پایان خدمت از صندوق پاداش بگیرند واز ارزش افزودهایی مانند املاک شرکت ها و دگر سرمایه ها سهمی نداشته باشند . وازهمه مهم تر در این اصلاح اساسنامه و تغییر ساختار به این خواسته مهم توجه گردد که چرا باید برای انتفاع و بهره بردن از این سرمایه عظیم ،منتظرماند تا دوران خدمت به پایان رسد و شرایط بهر مندی از منافع صندوق قبل از بازنشستگی برای اعضا فراهم گردد . و زمینه ی ایفای نقش معلمان عضو بخصوص در بعد نظارت و بازرسی را بصورت جدی مهیا گردد و این را حق اعضا بدانند که بخواهند از تر کیب مدیریتی و مکانیسم جذب انها ، تعداد کارکنان ، میزان حقوق ها و پاداش ها و سود و زیان ها و سرمایه ها و هزینه های جاری صندوقی که به نام وبا سرمایه ی انهاست باخبر باشند .
بازنگری و اصلاح اساسنامه و ساختارو تشکیلات صندوق اولین گام عملی است که انتظار می رود توسط جناب حاجی بابایی صورت بگیرد و دیگر اجازه ندهند که صندوق تو سط هیات مدیره ای که منتخب هئیت امنا و هیئت امنایی که شامل وزیر و افراد منتخب اوست و بدون ایفای نقش معلمان عضو، مدیریت گردد . و اجازه دهند که مجمع عمومی متشکل از معلمان عضو تشکیل گردد و هیات امنا را انتخاب نمایند و جای معلمان را در انتخاب هیات امنا و هیات مدیره باز نمایند و به انتخاب چهار معلم توسط وزیر پایان دهند .شاید دوستان مسئول در صندوق فراوانی وگستردگی جامعه معلمان عضو را مانع از ایفای نقش مستقیم تو سط انان قلمداد نمایند اما ایجاد مکانیسمی جهت تحقق این امر خواسته ی معلمان از وزیر محترم اموزش وپرورش است . در پایان آقای وزیر باور کنید : از سرمایه بالغ بر 8000میلیارد ریالی که مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان ازآن سخن می گوید و هدف صندوق که ارتقا رفاه و معیشت اعضا است انچه به معلمان می رسد کمی خنده دار است : ایا فروش خودرویی مانند فیات که هم اکنون در سایت صندوق مو جود است به قیمت 17 میلیون با سلسه مراتب اداری ، در حالیکه این خودرو در بازار 400 هزار تومان کمتر به فروش می رسد ایجاد رفاه و ارائه تسهیلات به معلمان است ؟ ایا پرداخت وام هایی با سود 17درصدرا ایجاد رفاه وارتقا معیشت معلمی ودر راستای اهاف وجودی صندوق قلمداد می کنید ؟ بدون تردید فراخوان مقام وزرات از معلمان در خصوص چگونگی اداره ی صندوق نمونه ای عملی از توجه وزیر به مشارکت معلمان در تصمیم سازی ها میتواند باشد امری که گرچه در اموزش وپرورش ، سال هاست غریب ومتروک مانده و امروز هم کمی عجیب می نماید ، اما توجه وعمل و حسن نیت در پرداختن به ان میتواند، اغازی بر پر کردن شکاف بین معلمان و اتاق های تمیصم گیری و ایده پردازی در آموزش وپرورش باشد .

لینک این یادداشت در:پایگاه حبری عروج

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر