۱۳۸۸/۱۲/۲۴

تبریک

نــــــــــــــــــــــــــــوروز
 
 یعنی اینکه ایمان بی اوریم که :

هیـــــــــــــچ

 زمســــتـانــــــــــــــی


  نمی ماند

    حتی اگر کوتاهترین شبش یلدا باشد .
      

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر