۱۳۸۸/۰۶/۲۲

تفکیک جنسیتی ،تشغیل ذهنیتی

سخنان وزیر آموزش وپرورش و جدیت بیشتر او در تکرار ایده تفکیک جنسیتی کتابهای درسی و تجهیر مدارس به اندرونی و بیرونی واکنش های مختلفی در میان علاقمندان به حوزه تعلیم وتربیت و عرصه علوم اجتماعی داشته است . گروهی طرح این مباحث و اینگونه ایده ها را در ادامه سخنان وزیر مبنی بر کوتاه شدن مدت زمان تحصیل دختران و ادامه تحصیل دختران شوهر کرده در مدارس عادی دانسته و همه اینها را تلاشی برنامه ریزی شده ارزیابی کرده اند ، تا ارام ارام زنان را از بیرون ( فعالیتهای اجتماعی خارج از خانه ) به اندرون و خانه داری کشانده و زمینه ی سرعت بخشیدن به ازدواج و تشکیل خانواده و خانه داری را برایشان فراهم . مخالفان ، پیشاپیش کشاندن دایره تفکیک جنسیتی به محتوای کتابهای درسی را، طرحی سوخته و بارها آزمایش شده و شکست خورده می دانند و اجرای انواع تفکیک جنسیتی از ایستگاههای اتوبوس تا کلاسهای درس دانشگاه و پرده کشیدن در راهروهای دانشکده ها را آدرس هایی بر این مدعای خود می دانند . انان علت طرح این گونه تفکرات را منحصر به روی کار آمدن دولت فعلی دانسته که موجب شده طرفداران این گونه مباحث فرصت طرح ایده هایی این چنین وحتی اجرایی کردن ان را داشته باشند . مخالفان این ایده می گویند: اجرای اینگونه طرحها و عملی شدن این گونه ایده ها برابری آموزشی را محدود کرده و تفکیک جنسیتی منابع و کتابها و آموزش مبتنی بر جنسیت را از اختصاصات آموزشهای سنتی می دانند که با دور کردن فضای فکری دو جنس ازهم موجبات دشوار شدن فهم و درک متقابل دو جنس را از یکدیگز نهادینه می کنند و نسبت به تبعات اجتماعی زیاد ان شدیدا هشدار می دهند . مخالفان این فکر می گویند : با اجرایی شدن این گونه ایده ها با دست خود روند بلوغ فکری ، احساسی و ادراکی دانش آموزان و روند شکل گیری اجتماعی آنها را به تاخیر انداخته ایم که هر کدام از اینهاا در اینده می توانند تبعات اجتماعی سنگینی ایجاد نمایند . مخالفان می گویند : قبل از خبر دادن از اجرایی شدن این گونه طرحها باید جزییات ان را در اختیار اهل نظر و متخصصان حوزه های اجتماعی و فرهنگی و آموزشی گذاشت، تا نقاط تاریک و مبهم وزوایای پنهان ان را در حوزه علوم اجتماعی روشن نمایند. آنها حوزه فرهنگ واموزش و پرورش و علوم اجتماعی را خطرناکترین و جران ناپذیرترین حوزه جهت اجرای طرحهای کار شناسی نشده وآزمون خطایی می دانند و نسبت به تبعات این گونه برنامه ها هشدار می دهند . نگارنده به عنوان یک معلم اعتقاد دارد در نظر گرفتن سهمی از آموزش و ارائه سهمی از اطلاعات برای دانش آموزان دختر و پسر نه تنها امری ناپسند و مذموم نمی باشد، بلکه اگر متناسب با نیازهای خاص و فیزیو لوژیک و مهارتهای اجتماعی متناسب با نقش های اجتماعی انان باشد ، امری پسندیده و لازم است . امروزه نبود آموزش مهارتهای اجتماعی ، حقوق شهروندی و.... متناسب با هر جنس که آنها را در رشد عاطفی و فکری و شکل یافتن شخصیت اجتماعی و پذیرفتن نقش اجتماعی در اینده کمک کند ، کاملا مشهود است. و اگر تفکیک مد نظر وزیر در این راستا باشد چه بسا با استقبال هم مواجه شود. اما انچه که امروز این نگرانی و مخالفت ها را در میان صاحب نظران و فرهنگیان فراهم کرده این است که : 1- مطمئنا جناب وزیر قصد مزاح نداشته و نمی خواهند شیمی مردانه یا فیزیک زنانه را به بشریت تحمیل نمایند ؟ بنابراین لازم است که مشخص شود این تفکیک جنسیتی در کتابهای کدام مقطع ، کدام پایه ، و کدام دروس ، و چه مباحثی قرار است اتفاق بیفتد ؟ 2- ایا این تفکیک موازی با نیاز های فیزیو لوژیک هر جنس است یا در راستای تحمیل این نکته است که فقط : انچه که ما می خواهیم بدانید 3- آنچه که وزیر را در مدت کوتاه حضورش در جامعه فرهنگی ودانش اموزی به این نیاز و تفکیک جنسیتی در محتوای اموزشی کتابها کشانده است کدام اسیبها و بیماریهای اجتماعی در نسل های خروجی سیستم آموزش وپرورش میباشد ؟ که با این طرح شاهد ریشه کن شدن انها خواهیم بود؟ 4- چرا قبل ازاینکه خبر از اجرایی شدن این طرح داده شود جزییات ، اهداف و چگونگی و میزان این تفکیک در معرض نگاه معلمان و صاحب نظران مسایل آموزشی و اجتماعی قرار داده نشده است تا در خصوص ان دیدگاه و نظرات علمی و کارشناسی خود را بیان نمایند ؟ و جایگاه معلمان بعنوان مهم ترین ابزار اجرایی شدن ای گونه ایده ها ، در تصمیم گیریها کجاست ؟ 5-دور شدن فضای فکری و درک متاقبل دو جنس از هم را ،متخصصان علوم اجتماعی از مهم ترین عوامل بسیاری از بیماریهای اجتماعی از جمله طلاق دانسته اند ، این تفکیک تا چه حد میتواند دایره این دوری و عد م درک متقابل را کاهش دهد یا بر شدت ان بیفزاید ؟ این بخشی کوچک از نگرانی ها است که در خصوص این طرح وجود دارد و امید است که با بهره گرفتن از اندیشه های علمی و کارشناسی اصحاب نظر و دلسوزان تشغیل ذهنیتی جامعه در این خصوص کم گردد و انچه به سود دانش آموزان است در اختیارشان قرار گیرد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر