۱۳۸۸/۰۶/۲۲

وزیر شدن بدون بالگرد

چاپ شده در روزنامه یکشنبه ۱ شهریور۸۸ سرانجام علی احمدی که تمایل قبلی و قلبی خود را برای ماندن در آموزش وپرورش علنی کرده بود . مدیریتش از طرف مرد اول دولت نمره قبولی نگرفت . شاید علی احمدی هرگز تصور نمی کرد ،احمدی نژاد ، خانم دکتری را که تنها تجربه ی کلان مدیریتی و اجراییش ریاست 13 ما هه بر سازمان آموزش و پرورش استثنایی با حکمی به امضا خودش است ،را بر او تر جیح داده و به عنوان گزینه مناسب جهت سکانداری کشتی طوفان زده تعلیم و تربیت به مجلس معرفی کند . سوسن کشاورز که با حکم علی احمدی در سال سوم دولت نهم به سازمان آموزش و پرورش استثنایی رفت ، بهبود خدمات کمی وکیفی آموزشی در این سازمان و برداشتن نام استثنایی را از اهداف وبرنامه های خود اعلام کرده بود و امروز بعداز گذشت بیش از یکسال از ریاست او بر سازمان آموزش وپرورش استثنایی در حالی به عنوان گزینه وزیری، بزرگترین ، پر مخاطب ترین ، و مهم ترین وزارت معرفی میگردد که نه تنها نام استثنایی از سازمان تحت مدیرتش حذف نشده و جهش قابل اشاره ای در آموزش و پرورش استثنایی گزارش نشده ، که عدم واریز شدن مبلغ ذخیره شده در طرح اتیه سازان به حساب کشاورزی دانش آموزان استثنایی واکنش شدید انجمن دفاع از حقوق معلولان و اعتراض خانواده هایشان را به همراه داشته است .سوسن کشاورز تنها با اتکا به داشتن دکترای تعلیم و تربیت اسلامی و 13 ماه معاونت علی احمدی در حالی از طرف احمدی نزاد به عنوان انتخاب اول جهت وزرات مهم اموزش وپرورش معرفی می شود که حتی مطرح شدن نامش در گمانه زنی ها هم واکنش نمایندگان مجلس را به همراه داشته است .(آموزش وپرورش آزمایشگاه یا کار گاه آموزشی نیست ) عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ذکر این مطلب می گوید : اینکه به خانم ها فرصت وزارت داده شود خوب است اما اینکه فردی را با بالگرد به قله برسانیم و بگویم تو قله را فتح کرده ای اصلن چیز خوبی نیست .ا فراد باید خود از کوه با لا بیایند تا فراز و فرودش را بچشند و تجربه کسب کنند که مسلمن کشاورز این ویژگی را ندارد .اسداله عباسی معرفی خانم کشا ورز با این تجربه و توان مدیریتی را نشانه ای از عدم شناخت احمدی نژاد نسبت به اموزش وپرورش می داند. از سویی دیگر نورالله حیدری عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که وسعت وتنوع فعالیت های مو جود در آموزش و پرورش و گستره جغرافیایی وسیع ان و سنگینی کار در این وزارتخانه ، اموزش وپرورش را نیازمند مدیری قوی و کار امد و همپا با رئیس جمهور کرده است . وی معتقد است که : دشواری و مشقت های کار در این وزرات بگونه ای است که شرایط جسمانی وروحانی خواهران را نمی طلبد . این نماینده مجلس حتی فراتر از تخصص و توان اجرایی با توجه به حجم دشواری کار در آموزش وپرورش میگوید : وزیر شدن یک زن بر آموزش و پرورش موجب ایجاد عارضه برای خود او میشود .شاید بتوان تسلیم شدن مردان قبلی اصول گرا و اصلاح طلب و بغض و فریاد های صریح اخرین انان در برابر مشکلاتی مانند کسری سنتی بودجه ، نبود امار وارقام دقیق ،مطالبات ،مدارس چند نوبته ، حق التدریس ها ، معیشت و منزلت معلم ، کهنه بودن نظام اموزشی وونبود نگاه و اراده وعزم ملی برای کمک به وزیر شاهدی بر دیدگاه نماینده مردم اردل بدانیم . اما در این میان رئیس کمیته آموزش وپرورش کمیسیو ن آموزش وتحقیقات مجلس هم هر گونه رد یا تایید وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را قبل از حضور در مجلس و ارائه دید گاه وبرنامه متعصبانه و یا جانبدارانه می داند و بر رعایت عدل و انصاف در بررسی و رسیدن به نتیجه گیری تا کید می کند . در این میان جامعه فر هنگی سال هاست بی انکه مورد مشورت قرار گیرند شاهد حضور وزیران مرد با طر ح ها وبرنا مه های مختلف بود ه اند و تا کنون کام خود را از عملکرد هیچ یک شیرین ندیده و با بی تفاوتی به امدن ورفتن وزیرشان تگاه می کنند چن انها بهتر از هر کسی می دانند که مشکل اموزش و پرورش هیچگاه شخص وزیر و وتفکرات و برنامه های مردان قبلی نبوده است که امروز با تغییر جنسیت وزیر لبخند رضایتی بر لب بنشانند ، بلکه وضعیت موجود حاکم بر آموزش وپرورش را محصول نا باوری متولیان و دولت و مجلس به کارکرد و جایگاه این نهاد و معلمانش می دانند . تغییر دید گاهی که با تغییر جنسیت از علی احمدی ها به سوسن های کشاورز حاصل نمی شود بلکه به خود ارزیابی و عزم واقعی از طرف دولت و مجلس نیاز دارد . نگارنده به عنوان یک معلم اعتقاد دارد جوانه زدن باور به مهم ترین بودن اموزش و پرورش وایمان به نقش معلمها در سعادت و رشد جامعه ایرانی زمانی اغاز خواهد شد که اول : رئیس دولت وزیر اموزش و پرورش را از میان مدیران کار کشته و با تجربه ، مقتدر ،ازمایش پس داده و متخصص ، ساختار شکن و صدالبته مورد قبول افکار عمومی جامعه معلمی بر گزیند . دوم مجلس ونمایندگان مردم هم فارغ از سیاسی کاری و جنسیت وزن یا مرد بودن وزیر ، به برنامه و راهبرد اجرایی و نه رویایی او، سایقه و توان مدیریتی و اجرایی و میزان مقبولیت او در بین فر هنگیان اعتماد کنند واو را با ایمان به توانایی و داناییش و بدون بالگرد به قله صدارت اموزش و پرورش بر سانند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر