۱۳۸۹/۰۶/۱۴

مابرای انکه ایران ........

این روز ها چهلم هنر مندی نرسیده خبر مرگ دیگری ادم را به فکر فرو می برد . محمد نوری را دوست داشتم درست ان گونه که افتخاری و شجریان و ناظری را دوست دارم . نوری این اواخر چهره ماندگار کشور شده بود . نوری علاوه بر استادی در آواز تحصیلکرده ادبیات انگلیسی و نمایش هم بود . نوری در صدا صاحب سبک بود .جان مریم"، "شالیزار"،"واسونک"،"جمعه بازار" و... به لحاظ احساس و لهجه در نهایت زیبایی و استادی است. روحش شاد


ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایمما برای بوسیدن خاکستر قله ها چه خطرها کرده ایم

ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم

ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم

لالالالالا ... لالالالالا...لالالالالا...


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر