۱۳۸۹/۰۵/۰۴

خوشا بحالت ای افغانی !


اول : خبرنگار مهر می نویسد :

 علی رغم حضور طالبان و خودنمایی تفنگ ها و انفجار های گوناگون در افغانستان قلم از برد بیشتری برخوردار است و دولتمردان افغانی هم به این قشر توجه ویژه ای دارند به گونه ای که در افغانستان در جشن تولد یک خبرنگار کابلی می توان چندین وزیر وکیل مجلس را یافت.

 بسیاری معتقدند با وجود ناامنی های موجود، افغانستان به لحاظ رسانه ای ازاغلب کشور های همسایه خود پیش تر است زیرا خبرنگاران ومطبوعات درآن آزادی عمل ویژه ای داشته وشبکه های تلویزیونی خصوصی عرصه را برای غیر حرفه ای گری شبکه دولتی افغانستان تنگ کرده است.
دوم : همان خبرنگار می گوید :

در افغانستان پراید کره ای یک میلیون و هفتصد هزار تومان بوده و ماکسیما که خودرو لوکس ایرانی محسوب می شود درافغانستان حدود 6 میلیون تومان قیمت دارد. وتو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل !!
 
سوم : یک فعال حقوق کودک می گوید: ظاهرا مسئولین اموزش کشور ما روشن کردن وضعیت این کودکان سختی کشیده افغانی را در انتهای الویت های خود قرار می دهند .
اکرم خاتم اشاره کرده است که : حدود 400 هزار کودک افغانی که همچنان از چرخه آموزش و تحصیل محروم هستند جهت ادامه تحصیل سرگردان وهمچنان منتظر پیام تائید و مجوز دولت مبنی بر آموزش کودکان افغان در مدارس کشور هستند.این درحالی که تمام دانش‌آموزان ایرانی در حال ثبت نام در مدارس و انجام مقدمات آغاز سال جدید تحصیلی هستند.


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر